Nội dung bài viết

Bảo trì tủ hút khí độc và tủ đựng hóa chất

Tại FumeLab, an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Mọi thành viên trong nhóm của chúng tôi đều được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm trong việc xem xét, thử nghiệm và sửa chữa bất kỳ tủ hút khí độc và tủ đựng hóa chất  nào. Các công cụ kiểm tra của chúng tôi thường xuyên được kiểm tra và hiệu chuẩn để đảm bảo rằng kết quả kiểm tra của chúng tôi chính xác nhất có thể.

Bảo trì tủ hút khí độc và tủ đựng hóa chất

FumeLab cung cấp thỏa thuận bảo trì và bảo dưỡng toàn diện không chỉ cho tủ hút khí độc và tủ đựng hóa chất riêng của chúng tôi mà còn cho các tủ do các công ty khác sản xuất. Thỏa thuận bảo trì và dịch vụ của chúng tôi bao gồm kiểm tra 25 điểm hàng năm bao gồm:

  • Kiểm tra vận tốc mặt (tốc độ không khí được hút qua phía trước).
  • Thử nghiệm các mạch điện và kết nối.
  • Rà soát hệ thống ống dẫn, làm sạch và thay thế nó khi cần thiết.
  • Rà soát và kiểm tra xem tất cả các hệ thống cảnh báo hoạt động chính xác.
  • Đánh giá rằng tất cả các biện pháp kiểm soát đang hoạt động như dự kiến.
  • Đánh giá tình trạng và hiệu suất của mọi quạt.
  • Tư vấn về bất kỳ yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tủ hút hoặc tủ hút.

Yêu cầu pháp lý là tất cả tủ hút và tủ thông gió phải được giám sát và bảo dưỡng hàng năm (hoặc ít nhất 14 tháng một lần) để duy trì môi trường làm việc an toàn cho người vận hành tủ hút cũng như duy trì hiệu quả lâu dài của các đơn vị.

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ bảo trì tủ húttủ đựng hóa chất đang thực hiện cho phòng thí nghiệm công nghiệp hoặc trường học của mình, chúng tôi rất sẵn lòng thảo luận về cách chúng tôi có thể trợ giúp qua số Hotline.

Bộ lọc