Nội dung bài viết

Bốn điều cần xem xét khi thiết kế tủ hút khí độc phòng học

Mặc dù có nhiều yếu tố cần xem xét khi bố trí phòng học hoặc tủ hút khí độc phòng thí nghiệm và một số nhu cầu của bạn sẽ là duy nhất, nhưng có một số cân nhắc mà mọi người tham gia vào việc lập kế hoạch và thiết kế phòng thí nghiệm giảng dạy nên nghĩ đến.

Dưới đây là bốn điều cần xem xét khi lập kế hoạch và thiết kế tủ hút phòng học của bạn

Uyển chuyển

Nếu tủ hút phòng học của bạn được sử dụng cho một số ngành khoa học, hãy đảm bảo rằng các loại tủ hút và tu dung hoa chat bạn chọn có thể dễ dàng chứa. Hãy xem xét đồ nội thất và đồ dùng kiểu mô-đun, vì nó cho phép bạn sửa sang lại lớp học hoặc phòng thí nghiệm của mình một cách hiệu quả khi nhu cầu thay đổi mà không cần cải tạo nhiều.

Bốn điều cần xem xét khi thiết kế tủ hút khí độc phòng học

Hiển thị

Dễ dàng tiếp cận học sinh là điều quan trọng trong phòng thí nghiệm giảng dạy. Khu vực dành cho giảng viên nên được bố trí để giảng viên có thể nhìn thấy tất cả sinh viên trong phòng khi họ làm việc. Tủ hút trình diễn được đặt ở trung tâm đảm bảo rằng sinh viên có thể nhìn thấy người hướng dẫn.

Sáng tạo

Mặc dù trước đây chỉ có một số thiết kế khác nhau được sử dụng trong các phòng thí nghiệm giảng dạy và thật khó để phân biệt phòng thí nghiệm này với phòng thí nghiệm khác, các nhà thiết kế phòng thí nghiệm hiện đại đang áp dụng cách sử dụng không gian sáng tạo hơn. Để xem những người khác đang làm gì và để có ý tưởng, hãy nói chuyện với các nhà thiết kế, thăm các lớp học tủ hút khác và nói chuyện với những người lập kế hoạch cho lớp học tủ hút để tìm ra những điểm mới.

Kinh nghiệm

Khi nói đến việc chọn tủ hút khí độc và đồ nội thất ghế bàn thí nghiệm cho phòng Lab lớp học của bạn, hãy làm việc với các nhà thiết kế, nhà hoạch định và các tổ chức có kinh nghiệm với các phòng thí nghiệm trong lớp học. Làm việc với các chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền bạc và thời gian.

Bộ lọc