Nội dung bài viết

Các bước thực hiện trong một vụ tai nạn tủ hút khí độc

FumeLab xin chia sẻ tới các bạn các bước thực hiện trong một vụ tai nạn tủ hút khí độc trong các phòng thí nghiệm hiện nay. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 5 bước quan trọng dưới đây để an toàn cho người sử dụng.

Bước 1 – Ứng phó với tai nạn trong phòng thí nghiệm

Đầu tiên và quan trọng nhất, điều quan trọng là phải thực hiện bất kỳ và tất cả các biện pháp để bảo vệ các cá nhân làm việc trong phòng thí nghiệm… ngăn chặn bất kỳ sự cố tràn nào, dập tắt bất kỳ đám cháy nào, chăm sóc người bị thương, nếu cần, sơ tán khỏi khu vực và liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp.

Bước 2 – Nghiên cứu lý do tai nạn phòng thí nghiệm

Điều quan trọng là phải nghiên cứu tai nạn càng sớm càng tốt. Điều này giúp tránh mất thông tin quan trọng và nhân chứng có thể quên các chi tiết quan trọng. Bắt buộc phải nghiên cứu xem thiết bị có hoạt động bình thường hay không nếu tuân thủ các biện pháp an toàn và những khía cạnh nào có thể đóng vai trò trong vụ tai nạn.

Các bước thực hiện trong một vụ tai nạn tủ hút khí độc

Bước 3 – Chuẩn bị phân tích nguyên nhân gốc rễ

Phân tích nguyên nhân gốc rễ là một quy trình được sử dụng để xác định nguồn gốc chính của vấn đề. Khi nói đến các tai nạn trong phòng thí nghiệm, quy trình sẽ bao gồm:

Xác định nguyên nhân tai nạn có thể xảy ra

Các câu hỏi cần hỏi sẽ bao gồm:

  • Những trường hợp nào để xảy ra tai nạn? Ví dụ… Không tuân theo các thông lệ
  • Chuỗi sự kiện nào dẫn đến tai nạn trong phòng thí nghiệm? Ví dụ… Hoạt động từng bước
  • Những yếu tố nào cùng tồn tại có thể đã thêm vào tai nạn? Ví dụ… Đào tạo không đúng cách

Xác định nguyên nhân gốc rễ

Bắt đầu với các yếu tố không chính thức ở trên và thông qua thử và sai, xác định yếu tố nào là nguyên nhân gốc rễ thực sự của tai nạn phòng thí nghiệm.

Xác định thách thức giao tiếp

Khám phá cách tai nạn có thể đã được ngăn chặn xảy ra với thông tin liên lạc tốt hơn… thông tin liên lạc về quy trình an toàn, đào tạo cải tiến, cũng như phản hồi từ các nhà sản xuất đồ nội thất phòng thí nghiệm.

Ưu tiên các Thách thức Giao tiếp

Trước tiên phải giải quyết những thách thức về giao tiếp gây ảnh hưởng lớn nhất đến tai nạn tủ hút.

Sau khi hoàn thành phân tích nguyên nhân gốc rễ, điều quan trọng là thông tin phải được báo cáo cho các cá nhân chịu trách nhiệm về sự an toàn của những người làm việc trong phòng thí nghiệm.

Bước 4 – Khắc phục sự cố

Sau khi xác định lý do của tai nạn, các biện pháp phải được sử dụng để cải thiện an toàn trong phòng thí nghiệm và ngăn ngừa các tai nạn tương tự xảy ra lần nữa. Để đảm bảo rằng các vấn đề tương tự dẫn đến tai nạn sẽ được khắc phục, một kế hoạch hành động phải được tạo ra.

Bước 5 – Kiểm tra bất kỳ biện pháp nào và hoàn toàn mới

Bất kỳ và tất cả các biện pháp an toàn mới đã được áp dụng phải được giám sát cũng như thử nghiệm để xác định rằng chúng là tủ hút phòng thí nghiệm an toàn hơn.

Nếu bạn có thắc mắc về các bước cần thực hiện trong trường hợp khẩn cấp về tủ hút, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ.

Bộ lọc