Nội dung bài viết

Chứa tràn và hấp thụ hóa chất trong tủ hút khí độc

Trong tủ hút khí độc, bộ phận này được tạo ra để chứa các chất tràn và hút hóa chất khi cần thiết. Khi nó hoạt động tốt và được lắp đặt đúng cách, thiết bị sẽ có thể chứa bất kỳ sự cố tràn chất lỏng nhỏ nào.

Loại tủ hút khí độc sẽ có một khay sẽ hoạt động như một khu vực hứng nước tràn. Điều này giúp bảo vệ các bề mặt khác trong phòng thí nghiệm vì sự cố tràn sẽ được hạn chế trong các thùng chứa kín.

Chứa tràn và hấp thụ hóa chất trong tủ hút khí độc

Hấp thụ hóa chất là một yếu tố khác mà tủ hút có thể cung cấp. Cần tránh hấp thụ hóa chất trên da. Khi làm việc với các vật liệu nguy hiểm, một hộp kèm theo của tủ hút sẽ bảo vệ. Hộp của bộ phận sẽ cách ly nhân viên tiếp xúc trực tiếp với vật liệu. Cách ly này cùng với găng tay và đồ bảo hộ khác đảm bảo rằng nhân viên vẫn an toàn và tránh hấp thụ bất kỳ vật liệu nào trên da của họ.

Để đảm bảo an toàn và tính toàn vẹn của phòng thí nghiệm, nên lắp đặt một tủ hút hoặc một số tủ hút, dựa trên quy mô và khối lượng công việc của phòng thí nghiệm.

Khi công việc đặc biệt nguy hiểm phải diễn ra liên quan đến hóa chất và các vật liệu nguy hiểm khác, tủ hút là rất cần thiết. Cần có hình thức bảo vệ thích hợp này để nhân viên cảm thấy an toàn và yên tâm khi tiến hành các thí nghiệm hoặc thử nghiệm.

Khi lập kế hoạch lắp đặt, hãy đảm bảo đặt mua đúng loại tủ hút, với các phương pháp thông gió thích hợp và các khu vực ngăn tràn. Với thiết lập phù hợp, tủ hút sẽ hoạt động trong một thời gian dài, bảo vệ cá nhân khỏi các chất độc và vật liệu có hại.

Để tìm hiểu thêm về tủ hút hoặc bạn có thể tham khảo thêm về tủ đựng hóa chất hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay. Liên hệ với nhóm của chúng tôi để tìm hiểu thông tin cần thiết về cách lắp đặt tủ hút mới.

Bộ lọc