Nội dung bài viết

Đơn vị cung cấp tủ hút khí độc tùy chỉnh kích thước

Đối với những người làm việc trong phòng thí nghiệm, an toàn là một trong những mối quan tâm đầu tiên. Để có một phòng thí nghiệm an toàn, có thể có tủ hút khí độc để giữ cho không khí trong phòng thí nghiệm được thoáng khí.

  • Tủ hút cung cấp một nguồn thông gió trong phòng thí nghiệm để đảm bảo mọi khí và hóa chất trong không khí được thoát ra ngoài.
  • Thiết kế của tủ hút cho phép nó hút không khí trong phòng thí nghiệm và lọc nó và cho phép nó vào phòng một lần nữa hoặc đuổi nó ra khỏi phòng hoàn toàn.
  • Có rất nhiều công ty sản xuất các kích cỡ, sức mạnh và loại tủ hút khác nhau cho phòng thí nghiệm.
  • Nhiều người trong số họ có một bộ điều khiển để người vận hành có thể bật quạt ở mức thấp hoặc cao, tùy thuộc vào lượng hóa chất nguy hiểm có thể có trong không khí.

Đơn vị cung cấp tủ hút khí độc tùy chỉnh kích thước

FumeLab cung cấp các loại tủ hút khác nhau và sản xuất nhiều tủ hút khí độc với các kích thước khác nhau, tùy thuộc vào quy mô của phòng thí nghiệm và lượng hóa chất cần lọc. Việc kiểm soát không khí trong phòng do thiết bị đảm nhận để lọc nó và chỉ thải không khí sạch vào phòng thí nghiệm.

Cách thức hoạt động của tủ hút điển hình Thông thường, trong quá trình thử nghiệm và nghiên cứu, nhân viên phòng thí nghiệm phải sử dụng các hóa chất hoặc chất khác nhau. có thể nguy hiểm khi hít thở vào.

Mặc dù những nhân viên phòng thí nghiệm này nên mặc đồ bảo hộ thích hợp và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để không hít phải các chất độc trong không khí này, việc bổ sung một quạt hút bằng polypropylene trong phòng thí nghiệm cũng có thể phù hợp.

  • Tủ hút được thiết lập với mặt trước mở hoàn toàn.
  • Đây là khía cạnh mở cửa cho phòng thí nghiệm và người sử dụng.
  • Bên này của tủ hút là không gian làm việc của nhân viên phòng thí nghiệm và không khí bị ô nhiễm ở bên này của tủ hút.
  • Điều quan trọng đối với phòng thí nghiệm là phải có luồng không khí mạnh để không khí bên trong phòng đi vào tủ hút để được lọc hoặc loại bỏ.
  • Khi không khí được hút vào thiết bị, quạt hút khói có thể đẩy không khí bị ô nhiễm qua một ống dẫn ra bên ngoài tòa nhà.
  • Sử dụng điều khiển trên thiết bị, nhân viên phòng thí nghiệm có thể bật quạt hút khói lên công suất cao hơn nếu có thêm các mối nguy trong không khí hoặc hỗn hợp hóa chất trong không khí.

Có nhiều công ty cung cấp tủ hút để đảm bảo chất lượng không khí và an toàn của phòng thí nghiệm. FumeLab là một công ty có nhiều tu hut khi doc quy mô công nghiệp và quy mô phòng thí nghiệm đủ mạnh để giữ cho không khí sạch và không có chất độc trong không khí.

Bộ lọc