Nội dung bài viết

Lý do tai nạn xảy ra tủ hút phòng thí nghiệm

Không thể giảm thiểu tầm quan trọng của an toàn tủ hút phòng thí nghiệm. Khi nói đến việc bảo vệ những người làm việc với các hợp chất và hóa chất dễ bay hơi hoặc độc hại, không thể không nói đến việc tuân thủ các hướng dẫn an toàn trong tủ hút khí độc.

Trong bài viết này, chúng ta quan sát lý do tại sao tai nạn xảy ra, các bước cần thực hiện khi tai nạn xảy ra và các cách ngăn ngừa tai nạn xảy ra.

Lý do tai nạn xảy ra tủ hút phòng thí nghiệm

Lý do tai nạn xảy ra

Nếu bạn tìm kiếm các tai nạn trong phòng thí nghiệm liên quan đến tủ hút, kết quả sẽ cho thấy rằng chúng thường xảy ra vì một trong năm lý do sau:

  • Giám sát không đầy đủ
  • Đào tạo không đầy đủ
  • Quy trình an toàn không phù hợp
  • Thiếu thiết bị an toàn thích hợp
  • Các quy trình an toàn đã không được tuân thủ

Hiếm khi có sự cố với tủ hút khí độc phòng thí nghiệm, nhưng điều này là không phổ biến. Thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong có thể xảy ra trong các phòng thí nghiệm có liên quan đến hóa chất.

Bộ lọc