Nội dung bài viết

Ngân sách cho việc cải tạo phòng thí nghiệm của bạn

Các phòng thí nghiệm chiếm bất động sản có giá trị và chỉ có một số lượng hữu hạn mà các tổ chức có thể dành cho. Các nhà khoa học và các nhân viên phòng thí nghiệm khác phải cạnh tranh với các đồng nghiệp của họ về không gian phòng thí nghiệm quý giá để làm việc trong các dự án của họ.

Khi họ tìm thấy một không gian, họ có thể phát hiện ra rằng thiết lập hiện tại không phù hợp với nhu cầu của họ. Nó có thể đơn giản như không có đủ tủ hút khí độc, tủ đựng kính hiển vi, bàn kính hiển vi hoặc một cái gì đó kỹ thuật hơn như không có chính kính hiển vi mới nhất.

Làm việc nghiên cứu khoa học đòi hỏi phải có nhịp độ thời gian nhanh, vì vậy việc có một không gian làm việc có thể thích nghi và theo kịp là điều cần thiết.

Ngân sách cho việc cải tạo phòng thí nghiệm của bạn

Ngân sách cho việc cải tạo phòng thí nghiệm của bạn

Ý nghĩ chính ở đây là bạn càng đầu tư vào phòng thí nghiệm của mình, bạn càng có thể hoàn thành nhiều công việc hơn, có nghĩa là phòng thí nghiệm của bạn sẽ tạo ra nhiều doanh thu hơn.

Nếu phòng thí nghiệm của bạn đang được tài trợ bởi các khoản tài trợ, việc có một bộ phòng thí nghiệm được phát triển tốt hơn với các tủ hút khí độc, tủ đựng hóa chất, bàn thí nghiệm khoa học đáng tin cậy có thể là công cụ để thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ các nhà đầu tư tiềm năng.

Vì vậy, làm thế nào để bạn đi về điều này? Trước tiên, bạn cần xác định những gì bạn muốn nhận được từ phòng thí nghiệm mới. Trong quá trình này, bạn có thể khơi dậy nhu cầu về loại nghiên cứu này trong cộng đồng tài trợ. 

Liệt kê các cơ hội cho các loại nghiên cứu mà bạn muốn thực hiện, ghi lại chúng một cách hợp lý và kết hợp chúng vào một kế hoạch ngân sách. Đảm bảo làm nổi bật lợi ích nghiên cứu và cơ hội đầu tư.

Các nhà đầu tư cho phòng thí nghiệm sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ giá trị của nghiên cứu. Bây giờ, hãy yêu cầu ngân sách cao nhất có thể – đừng kìm hãm đàm phán vào thời điểm này vì các nhà đầu tư có thể sẽ bắt đầu với một mức giá thận trọng hơn.

Bộ lọc