Nội dung bài viết

Nhận thức về mức độ an toàn sinh học

Mức độ an toàn sinh học (BSL) được CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh) quy định để hạn chế sự ô nhiễm môi trường làm việc và đảm bảo an toàn cho người lao động bằng cách vạch ra các quy trình vận hành và kiểm soát khí quyển. Nếu bạn đã đọc tài liệu hướng dẫn BSL, bạn có thể nhận thấy sự khác biệt về tỷ lệ lây nhiễm và các lớp tủ khó hình thành khái niệm.

Nhận thức về mức độ an toàn sinh học

Có bốn mức độ phơi nhiễm với tác nhân lây nhiễm, mỗi mức độ được chỉ định tuân theo một bộ thiết kế và quy trình kiểm soát cụ thể. Để xác định mức độ kiểm soát an toàn, các phòng thí nghiệm phải xem xét một số yếu tố, bao gồm khả năng lây truyền bệnh và mức độ nghiêm trọng, khả năng lây nhiễm, nguồn gốc vi khuẩn hoặc tác nhân và loại công việc. Xem “Các cấp độ an toàn sinh học” bên dưới để biết mô tả về từng cấp độ.

BSL khác với các mức ISO tiêu chuẩn như thế nào?

Các lớp ISO tập trung vào việc đo và điều chỉnh số lượng hạt, vận tốc dòng khí và sự thay đổi không khí, cùng với các yếu tố khác, để tạo ra mức độ sạch quan trọng mong muốn; An toàn sinh học là một tập hợp các biện pháp phòng ngừa an toàn nhằm giảm nguy cơ tiếp xúc và lây truyền vi khuẩn có khả năng lây nhiễm trong khi làm việc với vi khuẩn và vi rút. Mặc dù phòng được xếp hạng ISO có thể tồn tại mà không đáp ứng các yêu cầu BSL, bạn không thể có phòng được chỉ định BSL mà không có xếp hạng ISO.

Một mức độ an toàn khác được sử dụng khi làm việc với các vi sinh vật có nguy cơ cao hơn trong phòng sạch BSL là tủ an toàn sinh học (BSC). Đây là các trạm làm việc chuyên dụng khép kín (tủ trùm hoặc hộp đựng găng tay) có tác dụng chứa các mẫu sinh học nguy hiểm. Mức độ an toàn sinh học cụ thể sẽ quyết định xem thiết bị bổ sung này có được bảo hành hay không.

Bộ lọc