Nội dung bài viết

Tầm quan trọng của vận tốc mặt tủ hút là gì?

Tốc độ hút không khí vào tủ hút có tầm quan trọng lớn đối với sự vận hành an toàn và hiệu quả của tủ hút. Tốc độ quá cao hoặc quá thấp có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tủ hút, khiến những người ở gần tủ hút gặp nguy hiểm. Vậy tại sao tốc độ không khí này lại quan trọng? Điều gì có ý nghĩa như vậy đối với phép đo vận tốc mặt của tủ hút?

Tầm quan trọng của vận tốc mặt tủ hút là gì?

Mặt tủ hút là gì?

Nếu chúng ta định nói về vận tốc mặt trên tủ hút thì chúng ta biết rõ hơn các thành phần quan trọng của tủ hút, đặc biệt là mặt của tủ hút. Mặt của tủ hút là mặt phẳng tưởng tượng giữa đáy của tấm chắn và bề mặt làm việc. Đây là lỗ mở trong đó không khí được kéo từ phòng thí nghiệm vào tủ hút.

Nó cũng chính là khe hở đóng vai trò là lối vào cho bàn tay của người lao động vào khu vực làm việc. Trên mặt phẳng tưởng tượng này là nơi đo vận tốc mặt tủ hút bằng máy đo hoặc màn hình thích hợp.

Vận tốc khuôn mặt là bài kiểm tra duy nhất

Vì vận tốc mặt là thử nghiệm duy nhất được yêu cầu bởi hầu hết các tổ chức quản lý, nên thử nghiệm vận tốc mặt thường là thử nghiệm duy nhất được thực hiện trên tủ hút. Mặc dù các thử nghiệm khác, tốn kém hơn, có thể cung cấp một phép đo tốt hơn về hiệu quả của tủ hút và khả năng chứa các chất độc hại của nó.

Ngoài ra, có những yếu tố duy nhất cho mỗi cài đặt có tác động đáng kể đến khả năng chứa khói độc hại của tủ hút. Các yếu tố này bao gồm:

  • Vị trí của tủ hút trong phòng thí nghiệm
  • Phòng thí nghiệm cung cấp và phân phối không khí vị trí
  • Số lượng thiết bị được lưu trữ trong tủ hút

Mặc dù những yếu tố này có thể không ảnh hưởng đến vận tốc mặt của tủ hút, nhưng chúng ảnh hưởng đến khả năng chứa các chất độc hại của tủ hút. Nhiều tủ hút đáp ứng thường xuyên các yêu cầu về vận tốc nhưng không thể vượt qua các bài kiểm tra về lưu lượng khí và khí đánh dấu.

Bộ lọc