Nội dung bài viết

Tủ hút bảo vệ phòng thí nghiệm tiêu hóa axit PVC

Tủ hút bảo vệ phòng thí nghiệm tiêu hóa axit PVC có hệ thống rửa sạch, bề mặt làm việc tích hợp và máng thoát nước để chúng có thể được rửa sạch sau mỗi lần sử dụng.

Tủ hút bảo vệ phòng thí nghiệm tiêu hóa axit PVC

Lớp lót của chúng bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo Loại 1 được thiết kế để chịu được phản ứng từ axit mạnh. Những tấm che này có tấm chắn bằng polycarbonate Lexan®, được khuyến nghị cho các ứng dụng liên quan đến việc sử dụng axit bao gồm axit flohydric nhưng không phải axit pecloric.

Vật liệu Lexan không bị sương mù hoặc ăn mòn khi tiếp xúc với khói hydrofluoric.

Những chiếc tủ hút khí độc đầu có lót PVC để bàn này có tấm chắn bằng polycarbonate, được khuyến nghị cho các ứng dụng liên quan đến việc sử dụng axit bao gồm axit flohydric.

Đối với nhiều phòng thí nghiệm, việc quản lý chất lượng không khí thông qua các biện pháp kiểm soát được thiết kế là cần thiết để đảm bảo an toàn và thoải mái cho người lao động.

Bộ lọc